VOORGESCHIEDENIS

In 1961 begint Tony Grutman, een jonge ingenieur die afgestudeerd is aan het Gramme-instituut en die inkoopverantwoordelijke is bij het bedrijf Ascenseurs Jaspar, lasscharnieren te maken in zijn kelder in Angleur. Een van zijn leveranciers, die hem niets meer verkocht omdat de prijs van zijn scharnieren te hoog was, had hem daartoe uitgedaagd. Indertijd had die laatste hem gerepliceerd dat als Tony ooit scharnieren zou maken, hij er dan honderdduizend per jaar zou kopen.

Op 3 juli 1961 richten Grutman en Omer Spiessen, een trouwe vriend die hij op de schoolbanken heeft ontmoet, het bedrijf ‘Pomel’ op met als enige klant de leverancier die hem had uitgedaagd.

Als snel beginnen de twee ingenieurs de Nederlandse, Duitse en Scandinavische markt te veroveren, en barst de kelder in Angleur uit zijn voegen. In 1964 wordt in Kinkempois een atelier van honderd vierkante meter opgezet en in 1965 en 1966 volgen de eerste aanwervingen. Rond die tijd trekt Omer Spiessen zich terug uit de zaak terwijl Grutman al zijn andere activiteiten opgeeft.

In 1967 wordt dan een nieuwe productie-eenheid ingewijd. Naast lasscharnieren worden er voortaan ook aluminium ramen en deuren van het merk Schuco gemaakt. Samen met Les Etablissements Poncin (draagconstructies) en Mineral Product bouwt Pomel mee aan paleizen voor de koning van Saoedi-Arabië. Op dat moment heeft het bedrijf 58 mensen in dienst.

De successen volgen elkaar op en Tony Grutman zet stappen voor verdere uitbreidingen. De productie van scharnieren verhuist voor 95% naar het buitenland, voornamelijk naar de andere landen van de Europese Gemeenschap en naar Afrika.

DaIn de jaren 1980 begint Pomel kogelwerende loketten en afdaken voor tankstations te vervaardigen. Met die activiteit stelt het bedrijf een honderdtal mensen tewerk in het gebouw ‘Mourg’ in Bressoux.

Na het overlijden van Tony Grutman op 19 december 1998 komt het bedrijf in handen van zijn twee dochters en zijn schoonzonen. De activiteit rond de lasscharnieren wordt afgesplitst van de rest van de productie.

Tussen 2001 en 2013 wordt het bedrijf overgekocht door verschillende groepen, waaronder de groep Bodart & Gonay, in 2004. Vanaf dan wordt het ‘Paumelles Liégeoises’. In de loop der jaren zal het bedrijf blijven groeien en zich verder diversifiëren. De export naar landen als Canada, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Duitsland en Frankrijk is goed voor meer dan 85% van de productie.

In mei 2013 nemen Nathalie Morelle en Fred Limbort Paumelles Liégeoises over en breiden ze het team uit. Het bedrijf legt zich volledig toe op het vervaardigen en verdelen van scharnieren. Het heeft als doel zijn klanten op zeer korte tijd een kwalitatief product af te leveren en biedt een dienstverlening op maat die gericht is op klanttevredenheid. Om die dienstverlening te kunnen leveren, kiest mevrouw Morelle ervoor om een systeem van participatief management in te voeren. De werknemers worden betrokken bij de projecten van het bedrijf, waardoor het betere prestaties neerzet.

Om te kunnen beschikken over grotere werkruimten kiest Paumelles Liégeoises ervoor om te investeren in nieuwe bedrijfsgebouwen. Zo neemt het bedrijf op 9 januari 2017 zijn intrek in de rue des Technologies 18 in Alleur.

Daar hebben ze niet alleen grotere lokalen, de nieuwe ruimte laat ook toe om een showroom in te richten waar promotie gevoerd kan worden, en een winkel waar de klanten meteen de artikelen kunnen afhalen die ze nodig hebben.

In navolging van die verhuizing schafte Paumelles Liégeoises onlangs nieuwe machines aan, waaronder een 4-assige freesbank van HAAS, zodat het zijn productgamma’s, en dan vooral dat voor scharnieren op maat, kan ontwikkelen. Tegenwoordig zet het bedrijf in op de ontwikkeling van zijn activiteiten en op de lancering van nieuwe, nog onbestaande producten op de markt.


ONZE WAARDEN

 

Paumelles Liégeoises is een familiebedrijf dat al meer dan 60 jaar op de teller heeft staan. Het kan bogen op jarenlange ervaring en stelt zijn expertise en zijn uitgebreide gamma van standaardproducten en producten op maat in dienst van zijn klanten. Paumelles Liégeoises, dat wereldwijd bekend staat als een betrouwbare fabrikant, exporteert 85% van zijn lasscharnieren en dat naar een dertigtal landen. Het is onze ambitie ons te onderscheiden door vernieuwende producten en een professionele en gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden. Al onze medewerkers zetten zich daarvoor in.

Het charter met de waarden van Paumelles Liégeoises heeft als doel om de essentiële waarden te beschrijven waar het bedrijf de nadruk op wil leggen. Het vormt op die manier een houvast voor de werknemers door de opdracht van elk van hen vast te leggen. Het maakt dat ze hun functies kunnen uitoefenen in het volle bewustzijn van hun rechten en hun plichten tegenover het bedrijf en alle betrokkenen en zo kunnen bijdragen aan het voortbestaan en het succes ervan. Dit charter wordt regelmatig bijgewerkt zodat het voortdurend bij blijft met de evoluties van het bedrijf en de internationale omgeving waarin het zijn activiteit uitoefent.

 

ONZE WAARDEN

TEVREDENHEID VAN DE KLANT

Alle middelen en vaardigheden van Paumelles Liégeoises worden ingezet voor de tevredenheid van de klant. Het stelt zich tot doel zijn klanten steeds performantere producten te leveren, diensten die steeds beter zijn aangepast, en steeds doordachter advies. Het bedrijf wil hen dan ook voortdurend gehoor geven en hecht er groot belang aan zijn engagementen naar hen toe integraal na te komen. 

VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN 

Paumelles Liégeoises is zich bewust van zijn verantwoordelijkheden naar de klant toe. Daarom waakt het bedrijf er al van in het begin over een kwalitatief product af te leveren dat in België vervaardigd is met Europese grondstoffen.

PROFESSIONALITEIT 

Alle medewerkers van Paumelles Liégeoises zijn begaan met de klant. Ze geven blijk van toewijding, vakkundigheid en nauwkeurigheid in hun werk. Om de knowhow op peil te houden in alle domeinen die bij hun functie komen kijken en de klanten kwalitatieve producten, diensten en adviezen te verschaffen, biedt het bedrijf zijn werknemers regelmatig bijscholingen aan. 

SNELHEID 

Het bedrijf zorgt voor een snelle levering binnen de afgesproken termijn. Daarvoor heeft Paumelles Liégeoises interne procedures ingevoerd om de doorstroming van informatie te optimaliseren en te zorgen voor meer reactiviteit voor de nodige aanpassingen.

BESCHIKBAARHEID 

Paumelles Liégeoises wil de behoeften van zijn klanten kennen en begrijpen om aan hun verwachtingen te kunnen voldoen. Die gesprekken, of ze nu persoonlijk, telefonisch of per e-mail plaatsvinden, staan dus centraal in de relatie met de klant.

FLEXIBILITEIT 

Om aan de verwachtingen van zijn klanten te kunnen beantwoorden en erop te kunnen inspelen, staat Paumelles Liégeoises klaar om te luisteren naar hun individuele noden en die van de markt. Elke dag vindt het bedrijf zichzelf opnieuw uit om zijn klanten een steeds snellere en doeltreffendere dienstverlening te bieden.

ZIN VOOR PARTNERSCHAP 

Paumelles Liégeoises wil met al zijn partners eerlijke en constructieve relaties onderhouden. Het heeft met hen dan ook een werkrelatie uitgebouwd die gebaseerd is op vertrouwen, wederzijds respect, dialoog en het belang van de ander.

MENSELIJKE RELATIE

Bij Paumelles Liégeoise heerst er een cultuur van engagement en vereenzelviging. Zowel met zijn klanten als met zijn medewerkers probeert het bedrijf het gesprek aan te gaan, omdat het ervan overtuigd is dat een luisterend oor ervoor kan zorgen dat iedereen zich erkend voelt en het gevoel heeft deel uit te maken van een gemeenschappelijk project.

DEONTOLOGIE 

De medewerkers leven het Charter van Paumelles Liégeoises na. Ze handelen correct en houden zich aan de voorschriften. Ieder van hen handelt autonoom en wordt verantwoordelijk gehouden: er is geen hiërarchische drempel voor de interne doorstroming van informatie die nodig is voor de goede werking van het bedrijf, en mensen op elk niveau kunnen de directie meteen verwittigen als iets niet loopt zoals het hoort. 

RESPECT VOOR HET MILIEU

Het bedrijf houdt zijn ecologische voetafdruk in het oog en waakt erover de productie van afval te beperken en afvalstoffen op te waarderen door ze te sorteren en te recycleren. Het stelt alles in het werk om duurzamere producten te gebruiken en op die manier minder te vervuilen. Het bedrijf zet zich ook in om zijn energieverbruik te beperken door, onder andere, de plaatsing van goede isolatie, het gebruik van spaarlampen en de installatie van zonnepanelen.


Toepassingen

Hierna vindt u enkele toepassingen waarin onze producten werden gebruikt.